21CafeGame-logo درحال بارگذاری

Ticket to ride

تعداد بازیکنان: 2 الی 5 نفر زمان تقریبی بازی: 30 الی 60 دقیقه سن پیشنهادی ...

خرداد 28، 99

معرفی بردگیم های کافه 21

Azul (آزول)

تعداد بازیکنان: 2 الی 4 نفر زمان تقریبی بازی: 30 الی 45 دقیقه سن پیشنهادی بازی:...

خرداد 28، 99

معرفی بردگیم های کافه 21

تاکتیک های بازی Splendor

در این مقاله سعی داریم با توجه به تجربیات شخصی و اطلاعات جمع آوری شده به استراتژی های...

خرداد 28، 99

مقالات آموزشی

نقش ساغی

نوع: نقش مثبت توضیحات: هر شب توسط راوی بیدار می شود و به فردی اشاره می کند، عملکرد ا...

خرداد 27، 99

نقش های مافیا

اسنایپر (sniper)

نوع: نقش مثبت توضیحات: هر شب توسط راوی بیدار می شود، تعداد مشخصی تیر در اختیار او می...

خرداد 27، 99

نقش های مافیا

دکتر (doctor)

نوع: نقش مثبت توضیحات: هر شب توسط راوی بازی بیدار می شود و فردی را ملاقات می کند، چن...

خرداد 27، 99

نقش های مافیا