21CafeGame-logo درحال بارگذاری
لوک اوت (look out)

لوک اوت (look out)

نوع: نقش مثبت
توضیحات: هر شب توسط راوی بازی بیدار می شود. فردی را ملاقات می کند. چنانچه آن فرد توسط اشخاصی در فاز شب مورد ملاقات قرار گیرد کلیه آن افراد به لوک اوت نشان داده م...

خرداد 27، 1399

نقش های مافیا

درباره مناسبت

نوع: نقش مثبت
توضیحات: هر شب توسط راوی بازی بیدار می شود. فردی را ملاقات می کند. چنانچه آن فرد توسط اشخاصی در فاز شب مورد ملاقات قرار گیرد کلیه آن افراد به لوک اوت نشان داده می شوند.
نکته 1: مستقلین بازی توسط لوک اوت دیده نمی شوند.
نکته 2: لوک اوت، ترکر را نمی بیند.
نکته 3: لوک اوت اگر مضروب ورولف را مشاهده کند توسط ورولف کشته نمی شود اما خود ورولف را هم نمی بیند.

نظرات کاربران ( 0 نظر )

  • ارسال نظر