21CafeGame-logo درحال بارگذاری
شهردار (mayor)

شهردار (mayor)

نوع: نقش مثبت
توضیحات: عملکرد شهردار در طول بازی در فاز روز اعمال می گردد، بدین صورت که در هر لحظه از فاز روز بازی شهردار اعلام شهرداری می کند و رای شهردار به تعدادی که راوی ب...

خرداد 27، 1399

نقش های مافیا

درباره مناسبت

نوع: نقش مثبت
توضیحات: عملکرد شهردار در طول بازی در فاز روز اعمال می گردد، بدین صورت که در هر لحظه از فاز روز بازی شهردار اعلام شهرداری می کند و رای شهردار به تعدادی که راوی بازی در ابتدا بازی مشخص کرده ارتقا پیدا می کند.
نکته 1: وقتی شهردار اعلام شهرداری کند توسط تروریست از بازی خارج نمی شود.
نکته 2: وقتی شهردار اعلام شهرداری کند در همان شب توسط هیچکدام از محافظت کننده های بازی (دکتر، بادیگارد و...) محافظت نخواهد شد.

نظرات کاربران ( 0 نظر )

  • ارسال نظر