21CafeGame-logo درحال بارگذاری
آموزش کامل بازی Azul

آموزش کامل بازی Azul

در این بازی ما در نقش کاشی کار هایی هستیم که توسط پادشاه پرتقال استخدام شده تا زمینی را کاشی کاری کنیم.

برد بازی به امتیاز است و در انتهای بازی کسی که در قسمت امتیازشمار بی...

مرداد 09، 1399

مقالات آموزشی

درباره مناسبت

در این بازی ما در نقش کاشی کار هایی هستیم که توسط پادشاه پرتقال استخدام شده تا زمینی را کاشی کاری کنیم.

برد بازی به امتیاز است و در انتهای بازی کسی که در قسمت امتیازشمار بیشترین را داشته باشد می برد.

نفر اول کسی است که آخرین بار به حمام رفته است و نوبت ساعتگرد می چرخد.

هر شخص در نوبت خودش باید از کارگاه ها کاشی بردارد. نفر اول 1 کارگاه انتخاب کرده و از آن کارگاه یک نوع کاشی انتخاب کرده و هر تعداد کاشی از آن مدل موجود هست را باید بردارد و سپس روی فقط یک ردیف از کوره قرار دهد. مابقی کاشی ها در کارگاه به وسط زمین هل داده شده و ازین پس از وسط زمین هم به جای کارگاه ها می توان کاشی برداشت. حال نوبت اول تمام شده و نفر بعد می تواند هم از کارگاه و هم از وسط زمین کاشی بردارد اما اولین کسی که از وسط زمین کاشی بر می دارد باید نشان نفر اول را هم بردارد و در راند بعد نفر اول است ولی یک امتیاز منفی می گیرد. این کار همین طور ادامه می یابد تا تمامی کاشی ها تمام شود (چه در کارگاه چه در وسط زمین).

حال این راند بازی تمام شده و باید امتیاز این راند را بشمارید. هر کوره ای که پر شده است یک کاشی از آن روی ردیف زمین رو به روی خودش روی رنگ متناظرش قرار می گیردو مابقی خالی می شود. کوره ای که پر نشده است همان جا باقی می ماند تا درراند های بعدی پر شود.

امتیازشماری: هر کاشی با ورودش با هر کاشی چسبیده به آن در راستای عمودی و افقی شمارش می شود. یک بار در راستای عمود یک بار در راستای افق و باهم جمع بسته می شوند که در امتیاز شمار جلو می روند.

نکته: کاشی ها از کوره اول از بالا به پایین به ترتیب وارد شوند.

 

تهیه و تنظیم: یاسمن سفرگر

نظرات کاربران ( 0 نظر )

  • ارسال نظر